> Kapitola z propagace elektronických informací | Jaroslav Nekuda, SVI ESF MU

Den druhý – zahraniční časopisy

V teple domova K. ještě navečer promýšlí, do čeho se pustí následujícího dne. Uvažuje o následujících otázkách:

  • Co se píše o zaměstnaneckých výhodách ve významných odborných časopisech v zahraničí?
  • Jaké vlastně jsou nejvýznamnější časopisy z této oblasti?
  • Kdo jsou mezinárodní autority, které se tímto tématem zabývají?

Co se píše o zaměstnaneckých výhodách ve významných odborných časopisech v zahraničí?

Zde se K. cítí být silný v kramflecích. Fakulta disponuje hodnotnými zahraničními fulltextovými databázemi. Zde v sekci Svět, nachází jejich kompletní seznam.

Nyní se mu nabízí dvě odlišné strategie. Buď bude procházet postupně všechny databáze a v každé z nich vyhledávat a vyhledávat s tím, že tato cesta má jedinou výhodu: umožňuje provádět jemné nuance dotazování. Nevýhodou je více času, který s vyhledáváním stráví.

ProQuest

Z hlediska principů vyhledávání jsou nabízené databáze velice podobné a všechny obsahují vesměs plné texty statí. K. vyzkouší třeba oblíbený ProQuest. Zadá „pokročilý dotaz“ (advanced search) employee benefits v názvu dokumentů (document title), hledá jen plnotextové dokumenty (zaškrtne políčka Full text documents only a Peer reviewed – tzn. články, které prošly odborným posouzením) zveřejněné v posledních dvanácti měsících (data range = last 12 months) [obr. #1].

Odměnou mu pak je seznam celkem 12 dokumentů [obr. #2]. Začátek jednoho z nich pak například může vypadat takto → [obr. #3]. Všechno to už začíná vypadat neuvěřitelně slibně říká si K. a v některých statích i odvážně čte.

#1 Obr. #1: Rozšířené vyhledávání v databázi ProQuest #2 Obr. #2: V posledním roce bylo vydáno 12 článků s „employee benefits“ v názvu #3 Obr. #3: Plný text vyhledaného článku

JSTOR

#4 Obr. #4: Množina výsledků v databázi JSTOR
Josef je zkušený hráč a ví, že na světě se skoro všechno opakuje, že všechno už zde bylo, jen se mění formy a kulisy. Proto by nebylo špatné se podívat víc do historie, co se o těchto věcech psalo třeba před padesáti nebo stovkou let. K tomu ideálně poslouží jedinečná – a i mezi studenty a učiteli velice oblíbená databáze JSTOR (Journal Storage). Vznikla jako prostředek, jak americkým knihovnám ušetřit místo cestou digitalizace starších ročníků časopisů a postupně se stala jednou z největších časopiseckých databází, která se vyznačuje zejména velmi dlouhou retrospektivou. Údajně nejstarším digitalizovaným časopisem je první vědecký časopis světa – Philosophical Transactions pocházející ze sedmnáctého století.

Na dotaz na employee benefits JSTOR vrací více než 40 tis. výsledků. Kvalitní. Velice kvalitní.

EBSCO Discovery System

Druhou možností je brutální cesta spočívající ve vyhledávání pomocí speciální „nadstavby“ nad databázemi nesoucího jméno EBSCO Discovery System aka EDS nebo prostě jen Discovery. Do jediného políčka vypíše K. hledaný výraz a služba vyhledá záznamy ve většině z dostupných databází. Dotaz není sice možné nijak zvlášť ladit, na druhou stranu je čas strávený vyhledáváním omezen na minimum.

Dotaz v Discovery vrací více než 3,4 mil. záznamů [obr. #4], což je pro K. více než bohatá informační dávka. K. je sice výkonný, ale celé tři miliony statí se mu přece jen procházet nechce, tak si vyhledanou množinu podstatně zúží pomocí nástrojů v levé části okna [obr. #5].

#5 Obr. #5: Výsledky vyhledávání v EBSCO Discovery Service #6 Obr. #6: Možnosti filtrování v EBSCO Discovery Service

#7 Obr. #7: Ukázka ze seznamu časopisů, které se přímo věnují zaměstnaneckým výhodám
Prozkoumáváním toho, co všechno EDS nabízí, by strávil příliš mnoho času, letmo tak jen zjišťuje, že z hlediska formy jsou nabízeny nejenom vědecké články ze zahraničních časopisů, ale též sborníkové příspěvky z konferencí, elektronické knihy, papírové knihy dostupné v knihovnách MU, diplomové práce absolventů ESF a další.

Už jenom seznam publikací omezený na názvy dostupných časopisů je pro K. doslova dárkem z nebes [obr. #7].

Josef K. je tak uchvácen kvantitou dostupného materiálu, že se rozhoduje otázky ohledně kvality odložit až na další den.

Kapitoly

Zmiňované zdroje

Líbí se?

Líbí se vám náš příběh? Podobná dobrodružství můžete prožívat sami, výchozí bod vaší cesty najdete zde.
Komentáře, doporučení a kritiky vítáme na nekuda@econ.muni.cz.


SVI | Infozdroje | Vzdálený přístup | Aleph