> Kapitola z propagace elektronických informací | Jaroslav Nekuda, SVI ESF MU

Den první – lokální a české zdroje

Nemáme k tématu nějakou knihu nebo článek přímo zde na fakultě?

#1 Obr. #1: Výsledek vyhledávání v Alephu #2 Obr. #2: Zobrazení záznamu v Alephu
Josef K. začíná svou cestu na fakultních webových stránkách, v rychlých odkazech vyhledá SVI – knihovnu a vstupuje do elektronického katalogu Aleph MU. Z položky Vyhledávat pouze v katalogu knihovny si vybírá Ekonomicko-správní fakultu a krátce uvažuje o tom, jak potřebné najít. Nakonec se rozhodne pro vyhledávání podle slov z názvových údajů. Zapisuje jen jednoduchý výraz výhody a katalog vrací 22 vyhledaných záznamů. Z nich se evidentně bude hodit devátý záznam shora [obr. #1]. Aby se ho K. zmocnil, ťukne myšákem na jeho pořadové číslo, v tomto případě tedy na podtrženou devítku vlevo. Dostává podrobnosti o knize a aby se v budoucnosti již nemusel obtěžovat jejím opakovaným hledáním, zkopíruje si bibliografickou citaci z konce záznamu, kterou si už pro budoucí potřeby uloží do seznamu použité literatury [obr. #2]:

JANOUŠKOVÁ, Jana a Helena KOLIBOVÁ. Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada, 2005, 113 s. ISBN 8024713640.

Janoušková a Kolibová, tak první autory už máme, zkusíme se ještě v našem katalogu podívat, zda od nich nemáme ještě i něco jiného, říká si pro sebe K. Dalším dotazem zjišťuje, že nic dalšího však už není k mání.
No nic, podíváme se ještě na toto téma pomocí tematického vyhledávání v rejstřících. Zadává dotaz zaměstnanecké výhody v rejstříku Předmět/Subject [obr. #3], vybírá příslušný autoritní záznam [obr. #4] a výsledek vyhledávání [obr. #5] ho mile potěší. Do oka mu hned padne, že i v česky psaných dokumentech se pro „výhody“ alternativně používá výraz „benefity“.

#3 Obr. #3: Zadání dotazu pro hledání v rejstříku #4 Obr. #4: Vyhledaná předmětová hesla #5 Obr. #5: Dokumenty s předmětovým heslem „zaměstnanecké výhody“

Po necelé čtvrthodince již K. ví o existenci několika knih, které se danou oblastí zabývají a které jsou lehce dostupné. Stačí jen sejít dolů do knihovny; celý výzkum však K. proponoval jako výzkum od pracovního stolu, proto posílá pro potřebné věci do knihovny pomocnou vědeckou sílu – pomocníka Josefa K.

K. ještě dále zkusí, zda nenajde nějaké články v časopisech z dané oblasti. Nyní zkusí vyhledávat v databázi SVI Obsahy časopisů. Zadává dotaz benefit* [obr. #6] a v seznamu výsledků [obr. #7] zkouší třeba poslední položku v časopise Moderní řízení. Paráda, hned má dva články ke zkoumané problematice [obr. #8].

#6 #7 #8

Výzkumník K. tak získal během chvilky několik knih a dva články. Povzbuzen dosaženým pokrokem se rozhoduje pro další expanzi. Klade si následující otázky.

Napsali tito autoři ještě něco dalšího ke sledovanému tématu? A vůbec, co se u nás o tématu v poslední době napsalo?

Možnosti K. se nyní dramaticky rozšiřují. Může se podívat do jiných elektronických katalogů českých knihoven – nejlépe třeba katalogu Národní knihovny; později se ještě zkusí podívat i do speciální databáze tzv. Monitoru tisku.

Katalogy Národní knihovny

#9 Obr. #9: Nabídka katalogů a bází Národní knihovny ČR
V databázích Národní knihovny ČR hledá K. buď v souborném katalogu ČR nebo specializovaných bázích [O6_NKP], jako jsou například NKC – Online katalog Národní knihovny ČR, CNB – Česká národní bibliografie nebo ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících a dopátrá se mnoha zajímavých knih a statí, jako jsou například:

DLABAČOVÁ, Jana a kol. Zaměstnanecké benefity. Praha: Svaz účetních, 2012. Metodické aktuality Svazu účetních, 6/2012. ISBN 978-80-87367-28-5.

MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-000-4.

PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity, čili, Sociální fond v praxi. Praha: Sondy, 2005. ISBN 80-86846-04-0.

Benefity jako forma motivace. Moderní řízení, 2010, 45(11). ISSN 0026-8720.

ŘÍHÁK, Radim a Vojtěch MALÁTEK. Zaměstnanecké benefity – (ne)rutinní poskytování v kontextu sociální politiky podniku. Acta academica karviniensia, 2012, 12(1), s. 114–127. ISSN 1212-415X.

Při své úžasné cestě K. mimo jiné naráží také na statě

Podivné výhody opilství – Spolek Komenského, V Praze, [18--?]

a

Vraždit ve čtrnácti má své výhody. MŠ-Respekt, 1994 1002, Č. 39 (19940926), s. 5, (cze)

ty ale, zdá se, nebude moci dále nijak rozumně zúročit.

Anopress – Monitoring médií

#10 Obr. #10: Novinové články s tématikou benefitů
Jedná se o fulltextovou databázi dostupnou v rámci sítě MU. Obsahuje články z vybraných českých a slovenských deníků (vč. přepisů rozhlasového vysílání, televizních zpravodajství apod.) v retrospektivě od 1. 1. 1998, což představuje téměř milion článků o podnicích a ekonomické sféře (sport, kultura apod. jsou vyloučeny) – přehled vybraných zdrojů uvádíme v pravém sloupci.

Vyhledané články je možné hromadně stáhnout a nechat si poslat e-mailem ve zvoleném formátu (např. PDF). Začátek seznamu více než 200 článků vyhledaných článků na dané téma vypadá velice, velice dobře [obr. #10].

K. dal za dopoledne dohromady už kupičku výživných věcí, ze které bude moci sestavit zajímavou materii. Kdyby se mu chtělo, mohl by pokračovat dále prohledáváním katalogů například VŠE Praha nebo CERGE Praha. To ještě zváží.

Kapitoly

Zmiňované zdroje

Vybrané zdroje pokryté „monitorem médií“

 • Hospodářské noviny (v databázi lze vyhledat i novinové články z aktuálního dne)
 • MF DNES
 • Lidové noviny
 • Ekonom
 • Euro
 • Profit
 • Bankovnictví
 • Czech Business Weekly
 • Finanční management
 • Finanční poradce
 • Moderní obec
 • Moderní řízení
 • Respekt
 • Týden
 • Přepisy pořadů: ČT 1, ČT 2, ČT 24, Nova, Prima, Český rozhlas Radiožurnál apod.
Celý seznam monitorovaných zdrojů je možné najít zde.

Líbí se?

Líbí se vám náš příběh? Podobná dobrodružství můžete prožívat sami, výchozí bod vaší cesty najdete zde.
Komentáře, doporučení a kritiky vítáme na nekuda@econ.muni.cz.


SVI | Infozdroje | Vzdálený přístup | Aleph