> Kapitola z propagace elektronických informací | Jaroslav Nekuda, SVI ESF MU

Den pátý – zúročení

V předchozích čtyřech dnech vyzvěděl K. díky myši a klávesnici všechny podstatné informace:

 1. Ví, co se o zaměstnaneckých výhodách píše v Česku a kdo se tímto tématem zabývá.
 2. Ví o knihách a časopisech, které by měl projít a pročíst.
 3. Má v útrobách svého PC již uloženou pěknou řadu článků v elektronické podobě z Monitoringu médií.
 4. Ví, které zahraniční časopisy se tématem zabývají a které jsou také hodně in.
 5. Má informace o tom, kam „employee benefits“ z hlediska tématu zapadají a kde hledat problematiku související či širší teoretické zázemí.
 6. Zná už jména zahraničních autorů, kteří o zaměstnaneckých výhodách píší a jsou dále citováni jinými autory.
 7. Má informace z mezinárodní scény a mezinárodně srovnatelné kvantitativní údaje.

Suma informací je tedy velice široká a pro mnohé naprosto dostačující. K. je však perfekcionista a disponibilní informace se mu zdají být maličko nerovnoměrně zastoupené a poskládané. Proto se K. jako velice efektivní jeví celou cestu ještě jednou tvůrčím způsobem zopakovat, při druhé cestě však už nikoli slepě kopírovat předchozí kroky, ale jít chytře. Například:

 1. V mezinárodních fulltextových databázích hledat nejvýznamnější časopisy a v nich pojednávané téma.
 2. Ve stejných databázích hledat nejcitovanější autory.
 3. Vyhledané informace opakovaně konfrontovat s Web of Science a celou cestu případně opakovat.
 4. Jiné možnosti. Například naprosto fenomenální výsledky dává jednoduché prohledávání seznamu časopisů, které jsou součástí databáze ProQuest. Pokud K. zadává jen výraz employee, dostává následující seznam časopisů, některé z nich jsou orientovány přesně na oblast zaměstnaneckých výhod [obr. #1]. Pak už nezbývá než si vybrat třeba časopis Employee Benefit Adviser a podívat se, jaké články přináší jeho nejnovější číslo [obr. #2] a co nového se v nich píše.

  #1 Obr. #1: Časopisy v ProQuest, které mají „employee/ v názvu #2 Obr. #2: Obsah aktuálního čísla časopisu Employee Benefit Adviser

RESUMÉ

Naše společná badatelská výprava byla, předpokládáme, korunována úspěchem. K. nyní stojí na křižovatce. Mohl by třeba využít SCIGEN tzv. automatický generátor vědeckých textů, který by mu dal formálně bezvadný text třeba na téma Exploration of Neural Network. Raději ale nebude zbytečně riskovat svou profesionální pověst, ze SCIGENu si už dělali dokonce onehdy legraci i v novinách. Našemu Josefovi nakonec nezbude než všechno co našel trošku proběhnout, něco přečíst a vše dát nějakým tvůrčím způsobem dohromady.

Už teď – jak jsme měli možnost osobně vidět – mu svítí oči Nadšením. Už se vidí, jak na pozadí tichého vrnění projektoru dramatickým hlasem komentuje zobrazované barevné grafy, tabulky, autority, citace, autocitace, indexy a impakt faktory a další cizokrajně znějící pojmy. Jeho chvíle už brzy přijde a vynaložené úsilí se mu vrátí v podobě ohromeného a zkoprněného publika (doufá K.).

ÚPLNÁ MYSTIFIKACE?

Bylo – nebylo? Možná se něco podobného, co Josef K. zažil, skutečně stalo. Možná to bylo všechno jen maličko jinak, kdo ví? Můžeme klepnout myší zde nebo také nemusíme …

Kapitoly

Zmiňované zdroje

Líbí se?

Líbí se vám náš příběh? Podobná dobrodružství můžete prožívat sami, výchozí bod vaší cesty najdete zde.
Komentáře, doporučení a kritiky vítáme na nekuda@econ.muni.cz.


SVI | Infozdroje | Vzdálený přístup | Aleph