> Kapitola z propagace elektronických informací | Jaroslav Nekuda, SVI ESF MU

Den čtvrtý – mezinárodní pohled

Worldbank

#3 Obr. #3: Ukázka rozhraní databanky světové banky – World Development Indicators
Každý slušný článek či výzkumná zpráva jsou obvykle zasazeny do širšího sociálně-ekonomického rámce; ne nadarmo se říká, že srovnání je matkou poznání. Informace vhodné k mezinárodním srovnáváním by mohl K. získat třeba z databanky Světové banky, která nám nabízí databáze jako:
  • WDI – Word Development Indicators
  • GFD – Global Financial Development a
  • GEM – Global Economic Monitor
  • … a mnohé další
Dříve tato skupina zdrojů byla dostupná jen z počítačů v knihovně ESF, nově je však dostupná odkudkoliv, takže K. není nucen porušit své předsevzetí, že nebude nikam chodit a vše zvládne od svého stolu.

Cizelování a zpřesňování

V mezinárodním prostředí není Josef K. úplně doma. Setkává se s řadou odborných anglických termínů a pojmů, jejichž obsah spíše jen tuší. I zde se může spolehnout na cenného pomocníka; jsou jím neúnavné elektronické knihy zařazené ve virtuální knihovně ESF.

Knihovny fungují tak, že hledaný termín je identifikován ve všech dostupných knihách v rámci dané „knihovny“ a následně zobrazen souhrnně. Není tedy obvykle nutné v jednotlivých knihách jakoby „listovat“, žádaný termín prostě zadáte do vyhledávače a systém vrátí všechny nalezené dokumenty napříč všemi publikacemi. Druhou možností je pak prohledávání obsahu knih, ta je ovšem pracnější a méně efektivní, i když, kdoví. Můžete třeba narazit na výrazy, které člověka původně třeba ani vzdáleně nenapadly.

Nejrozsáhlejšími dostupnými knihovnami jsou EBSCO eBook Academic Collection, která je plně integrována v EDS, a Blackwell Reference Online [obr. #3]. Hledání employee benefits v elektronických knihách dává slušné výsledky [obr. #4] a K. si během svého tvůrčího procesu udělá jasno v mnoha dalších otázkách.

#4 Obr. #4: Úvodní strana Blackwell Reference Library #5 Obr. #5: Heslo „benefits“ v encyklopedii managementu


SVI | Infozdroje | Vzdálený přístup | Aleph